تجربه معلّم شدن


۱۳ دی ۱۴۰۰ / ۱۶:۰۱:۰۳
۲۸۸


مدرسه دخترانه میزان

دختران پایه دومی در سه شنبه ۷ دی ماه، به نوبت معلم شدند. هر کدام از قبل اطلاع داشتند که چه درسی را ارائه می دهند و فرصت مطالعه داشتند. بعضی از دخترانمان از اولین لحظاتی که صبح به مدرسه آمدند، یادآوری می کردند که امروز روز معلم شدنشان است.
وقتی نوبتشان می شد با ذوق و دقت سعی کردند مطالب را ارائه دهند، بعضی ها از حفظ بودند و بعضی از روی کتاب ارائه دادند.
۲ نفر از دخترانمان کار گروهی را انتخاب کردند تا با تقسیم مطالب بین خودشان، ارائه ی بهتری داشته باشند.
سه شنبه، تجربه ای برای دخترانمان بود که با شادابی و نشاط معلم شوند و مسئولیت یک کلاس را برعهده بگیرند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.