مقالات

نقش آفرینی حیوانات در:

بوستان سعدی

بوستان سعدی را بهتر بشناسیم


خلاصه :

تحقیقی درباره بوستان سعدی

بوستان سعدی یا سعدی‌نامه نخستین اثر سعدی است. او این اثر را زمانی که در سفر بوده‌است، سروده و هنگام بازگشت به شیراز آن را به دوستانش عرضه کرده‌است. این اثر در قالب مثنوی و در بحر متقارب سروده شده و از نظر قالب و وزن شعری حماسی است، هر چند که از نظر محتوا به اخلاق و تربیت و سیاست و اجتماعیات پرداخته‌است. این کتاب در سال ششصد و پنجاه و پنج سروده شده است

 

 

ده بیت از صد بیت مورد بررسی نام حیوان آمده است عبارتند از:

شنیدم که مردی غم خانه خورد/که زنبور بر سقف او لانه کرد

سگ آخر که باشد که خوانش نهند؟/بفرمای تا استخوانش دهند

چه نیکو زده‌ست این مثل پیر ده/ستور لگدزن گران بار به

چو گربه نوازی کبوتر برد/چو فربه کنی گرگ، یوسف درد

دگر اسبی از گله باید گرفت/که گر سر کشد باز شاید گرفت

شتر بچه با مادر خويش گفت/بس از رفتن آخر زمانی بخفت

 

گل به تاراج رفت و خار بماند/گنج برداشتند و مار بماند

 

اگر بريان كند بهرام گوری/نه چون پای ملخ باشد ز موری

 

زود بينی شكسته پيشانی /تو كه بازی كنی به سر با غوچ

 

سگ به دريای هفت گانه بشوی/كه چو تر شد پليدتر باشد
 

 


 

 

کتاب کلیات سعدی نسخه محمد علی فروغی مورد بررسی قرار گرفت
 

 

در تحقیق انجام شده در صد بیتی که به طور تصادفی خوانده شد ده بیت از صد بیت نام حیوان در آن ها آمد که با توجه به چهار هزار بیتی که سعدی گفته است می توانیم به احتما بسیار زیاد حداقل چهارصد یا همان 10 درصد ابیات خود را در بوستان از نام حیوان استفاده کرده است 

و هیچ سراینده ای به اندازه ی سعدی در ابیاتش از نام حیوان استفاده نکرده است

زندگینامه و دانلود کتاب‌های سعدی شیرازی

پیارسال
بسیارخوب

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران