مقالات

چندتا معما


خلاصه :

چندتا معما می گذارم جواب بدین.

1- محمد صالح فرازمند از طبقه ی آخر یک ساختمان 1 کیلومتری و 40 طبقه ای افتاد زمین هیچیش نشد. چطور ممکن است ؟

2- محمد صالح از یک نردبان 50 متری افتاد زمین هیچ چیزی اش نشد. چطور ممکن است ؟

3- قاتل محکوم به اعدام باید یکی از این 3 اتاق را برای کشته شدن انتخاب کند. اتاق یک، چند قاتل مسلح وجود دارند. اتاق دو چند شیر گرسنه که 1 سال است چیزی نخورده اند. اتاق سه هم باید از شعله های آتش رد شود. او از کدام اتاق می تواند عبور کند تا نمی رد ؟

4- در یک اتاق 10 نفر وجود دارند که هرکسی می تواند کل اتاق را ببیند. شما چگونه سیبی را در اتاق قرار می دهید که همه غیر از یک نفر می توانند آن را ببینند ؟

5- کجاست که رودخانه هایش بدون آب، شهر هایش بدون ساختمان و جنگل هایشت بدون درخت است ؟

6- حلقه یک دختر در زمان صبحانه خوردن داخل یک فنجان قهوه می افتد. اما خشک می ماند. چطور ممکن است ؟

7- فرض کنید راننده یک اتوبوس هستید. در ایستگاه اول 8 نفر سوار می شوند. در ایستگاه دوم 10 نفر و در ایستگاه سوم 26 نفر سوار می شوند. حال اسم راننده چیست ؟

8- آن چیست که هر فردی دوبار از آن استفاده بکند رایگان است ولی بار سوم باید پول بدهد ؟

9- ماری و چند نفر از دوستانش به جنگلی می روند. آنها به خاطر بارش باران به خانه ی متروکه ای می روند تا خیس نشوند. وقتی باران بند می آید دوست ماری سیبی می خورد و تبدیل به درخت سیب می شود. ناگهان صدایی می آید و می گوید: « شما فقط یک بار وقت دارید دوستتان را پیدا کنید. اگر نه دوست شما همیشه درخت می ماند. » چگونه ماری و دوستانش بفهمند کدام یک از درختان دوستشان است ؟

10- جواب 30 تقسیم بر نیم به علاوه 10 می شود ؟

11- آن چیست که برای شماست اما اطرافیان بیشتر از آن استفاده می برند ؟

جواب آنها

1- می گوید « زمین هیچیش نشد » ولی محمد صالح فرازمند مرد.

2- محمد صالح اول نردبان بود.

3- در دوم. چونکه شیر یک ماه غذا نخورد می میرد.

4- سیب را باید روی سر کسی که نباید ببیندش گذاشت.

5- نقشه جهان

6- حلقه در پورد قهوه افتاد که خشک است.

7- اسم خو شماست. در اول معما گفتم فرض کنید راننده اتوبوس هستید.

8- دندان.

9- همه درختان جنگل خیس بوده اما دوست ماری خیس نبود.

10- همه افراد معمولا 30 را تقسیم بر 15 و به علاوه 10 که 25 است می کنند. اما اشتباه است. 30 ضربدر 2 و به علاوه 10 مساوی 70.

11- نام شما.

پایان

خداحافظ

سوال یک
با بالش افتاد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نخیر. آخر جوابش رو گفتم.
سوال یک جوابش اینکه محمد صالح فرازمند افتاد،،،،، « زمین هیچیش نشد » !!
زمین اتفاقی برایش نیفتاد و محمد صالح فرازمند مُرد.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۱ . پوچ
۲ . پوچ
۳ . شیر ها چون تو اون یک سال مردن
۴. سیب تو یه اتاق دیگه هست و فقط خودمان می بینمش
۵. میتونیم تو نقشه پیدا کنیم
۶. فنجان قهوه یا پودر قهوه بود یا خود دانه های قهوه مایع نبود
۷.اسم خودمان
۸. دندان
۹. حرف می زنه ؟؟؟؟ یا همه خیس هستن و ماری خشک هست ؟؟؟؟
۱۰ . پوچ
۱۱ . اسم خودمان

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

بابا جوا ها رو آخر مطلبم گذاشتم.
می فهمین ؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

MOHAMMAD SALEH FARAZMAND بابا جوا ها رو آخر مطلبم گذاشتم. می فهمین ؟
ولی من به جواب ها نگاه نکردم اون پوچ ها هم برای اینه که نمی دانم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

جواب هارو زدم.
بعدش هم ماری درخت نشده. دوست ماری درخت شده ونمی تونه حرف بزنه.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

بعضی هارو گفتم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران