محتوای درسی

با دقت این فایل را تماشا کنید و با صدای بلند همراهش بخوانید... سپس که روان شدید صدایتان را برایم بفرستید.

تکلیف درس قرآن - صفحه ۶۲ سوره مبارکه هود


خلاصه :

کتابتان را باز کنید و با دقت این فایل را تماشا کنید همراهش از کتابتان خط برده و با صدای بلند بخوانید. چشم خوانی فایده ای ندارد حتما با صدای بلند همراهش بخوانید.

کتابتان را باز کنید و با دقت این فایل را تماشا کنید همراهش از کتابتان خط برده و با صدای بلند بخوانید. چشم خوانی فایده ای ندارد حتما با صدای بلند همراهش بخوانید. سپس روان روان که شدید صدایتان را ضبط کرده و برای من بفرستید.

سلام آقا
دانلود نام فایل توضیحات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
سلام آقا انجام شد ولی من نتوانستم صوت بفرستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

‌سلام
دانلود نام فایل توضیحات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

‌سلام آقا من امیر حسین امیری هستم
دانلود نام فایل توضیحات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

‌تامام
دانلود نام فایل توضیحات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
باسلام
دانلود نام فایل توضیحات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

‌قرایت سوره هود
دانلود نام فایل توضیحات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دانلود نام فایل توضیحات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
سلام
دانلود نام فایل توضیحات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
‌بفرمایید
دانلود نام فایل توضیحات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران