دلنوشت

مقایسه انواع بمب ها


خلاصه :

مقایسه انواع بمب ها

 

Firecracker(ترقه)0.5m

 

Hand Grenbe(نارنجک)2m

 

 Anti-Tank Landmine(ضد تانک) 10m

 

Nepalm Bomb(بمب نپالم) 30m

 

Tomahawk Air Missile(بمب تام هایک)100m

 

Tallbiy(پسر قد بلند)150m

 

MOAB(مادر تمام بمب ها)300m

 

FOAB(پدر تمام بمب ها)400m

 

Neutron Bomb(بمب نوترون)900m

 

Little Boy(بمب هسته ای هیروشیما) 6km

 

Fet Man(بمب هسته ای ناکازاکی) 8km

 

B83(بمب هسته ای بی هشتاد و  سه) 25km

 

CastIe Bravo(بمب هسته ای کاسل براوو) 30km

 

Tsar Bomb(بمب هسته ای تزار)60km

پیارسال
بعد یک سال یک محتوا گذاشتی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
اگه اشتباه نکنم 1 یا 10 گرم پادماده به اندازه بمب هیروشیما کافیست

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
بمب تزار 10 برابر بمب هیروشیما است

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

فکر می کنی خودم نمی دونم؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران