دلنوشت

از سال ۲۰۰۱ تا۲۰۲۱

مروری بر دارایی ثروتمندان جهان در ۲۰ سال گذشته


خلاصه :

مروری بر دارایی ثروتمندان جهان در ۲۰ سال گذشته

به گزارش فوربس،امسال،ارزش دارایی ده فرد ثروتمند جهان به1.15ترلیون دلار است.

 

میزان آن در سال گذشته686میلیارد دلار بود که در حال حاضر از آن زمان  دو سوم افزایش را تجربه کرده.

لطفا نظر دهید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

البته ایلان ماسک الان پولدار ترینه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران