معرفی

لیگ فوتبال پایه پنجم


خلاصه :

سلام. می خواهم چند فیلم از لیگ فوتبال پایه پنجم نشانتان بدهم ...

تیم قهرمان: اسطورگان

بازیکنان تیم اسطورگان: محمد صالح فرازمند ( کاپیتان ) - مهدیار حاجی آبادی - سید امین زرگر - امیر حسین سلیمی محمد مهدی خورسندی

نتایج نیمه نهایی و فینال تیم اسطورگان

اسطورگان 1-0 آذرخش

اسطورگان 2-1 ؟

پایان

خداحافظ

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام. ممنون.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اصفهانیان و زرگر چه گل هایی زدن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران