دلنوشت

تحقیق ادبیات

معرفی کتاب اشعار ملک الشعرای بهار


خلاصه :

«ایران پس از حافظ شاعری به بزرگی ملک الشعرا بهار به خود ندیده است»

معرفی کتاب گزیده دیوان اشعار ملک الشعرای بهار

 
..... سخن سنجان و اساتید فن ادب معتقدند که پس از حافظ یعنی تقریبا از هفت قرن پیش تا کنون شاعری به استادی و توانائی و عظمت قدر و مقام ادبی استاد بهار در ایران به وجود نیامده است وبهار در میان ستارگان درخشانی چون جامی و هاتف و صبا و سروش و قاآنی و امثال آنها که در قرون اخیر به وجود آمدند چون خورشید تابنده یی بود که بالغ بر نیم قرن در آسمان بلند شعر و ادب ایران نور افشانی کرد.....

محمد تقی بهار ملقب به ملک الشعرای بهار شاعر، ادیب، سیاستمدار و روزنامه‌نگار ایرانی است. وی در سال ۱۲۶۳ هجری شمسی در مشهد متولد شدمقدمات و ادبیات فارسی را نزد پدر خود ملک الشعرای صبوری آموخت و برای تکمیل معلومات عربی و فارسی به محضر “ادیب نیشابوری” رفت. بعد از فوت پدر، ملک الشعرای دربار مظفرالدین شاه شد. وی شش دوره نماینده ی مجلس شد و سالها استاد دوره ی دکتری ادبیات دانشسرای عالی و دانشکده ی ادبیات بود. به علت پیوستن به مشروطه‌طلبان و آزادی‌خواهان چند بار تبعید و زندانی شد که سالهای زندان و تبعید از پربهره‌ترین سالهای زندگی ادبی وی بوده است. بهار در روز دوم اردیبهشت ۱۳۳۰ هجری شمسی، در خانه ی مسکونی خود در تهران زندگی را بدرود گفت و در شمیران در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شدازمعروفترین آثار وی دیوان اشعار، سبک شناسی که در سه جلد در باره ی سبک نوشته‌های منثور فارسی نوشته شده، تاریخ احزاب سیاسی، تصحیح برخی از متون کهن مانند تاریخ سیستان و مجمل‌التواریخ و القصص، تاریخ بلعمی را می‌توان نام برد

در تحقیقی که از 100 بیت ملک الشعرای بهار به عمل آمد ، دو شعر یافت شد که در آن بیت از نام یک حیوان استفاده شده بود. این تحقیق  20 بیت از صفحات 42 و 43 ، 144 و 145 ، 284 و 285 ، 204 و 205 ، 408 و 409 (از هر دو صفحه 20 بیت ، مجموعه 100 بیت) ملک الشعرای بهار را مورد مطالعه قرار داد و توانستیم دو بیت زیر را که دارای نام حیوان بودند را بیابیم

1- بیتی در صفحه 205 ملک الشعرای بهار

دل مارا که ز مارسر زلف بخست                       از لب خود به شفا خانه تریاک انداز

2-بیتی در صفحه 343 ملک الشعرای بهار
خسروا دادگرا شیردلا بحرکفا                            ای جلال تو به انواع هنر ارزانی

پس به طور تعمیمی 2% از کل ابیات و اشعار ملک الشعرای بهار دارای نام یک حیوان می باشد.

.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران