تحقیق ادبیات

معرفی کتاب اشعار ملک الشعرای بهار


۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۷:۰۱:۰۸
۶۹۸
۱


«ایران پس از حافظ شاعری به بزرگی ملک الشعرا بهار به خود ندیده است»

معرفی کتاب گزیده دیوان اشعار ملک الشعرای بهار

 
..... سخن سنجان و اساتید فن ادب معتقدند که پس از حافظ یعنی تقریبا از هفت قرن پیش تا کنون شاعری به استادی و توانائی و عظمت قدر و مقام ادبی استاد بهار در ایران به وجود نیامده است وبهار در میان ستارگان درخشانی چون جامی و هاتف و صبا و سروش و قاآنی و امثال آنها که در قرون اخیر به وجود آمدند چون خورشید تابنده یی بود که بالغ بر نیم قرن در آسمان بلند شعر و ادب ایران نور افشانی کرد.....

محمد تقی بهار ملقب به ملک الشعرای بهار شاعر، ادیب، سیاستمدار و روزنامه‌نگار ایرانی است. وی در سال ۱۲۶۳ هجری شمسی در مشهد متولد شدمقدمات و ادبیات فارسی را نزد پدر خود ملک الشعرای صبوری آموخت و برای تکمیل معلومات عربی و فارسی به محضر “ادیب نیشابوری” رفت. بعد از فوت پدر، ملک الشعرای دربار مظفرالدین شاه شد. وی شش دوره نماینده ی مجلس شد و سالها استاد دوره ی دکتری ادبیات دانشسرای عالی و دانشکده ی ادبیات بود. به علت پیوستن به مشروطه‌طلبان و آزادی‌خواهان چند بار تبعید و زندانی شد که سالهای زندان و تبعید از پربهره‌ترین سالهای زندگی ادبی وی بوده است. بهار در روز دوم اردیبهشت ۱۳۳۰ هجری شمسی، در خانه ی مسکونی خود در تهران زندگی را بدرود گفت و در شمیران در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شدازمعروفترین آثار وی دیوان اشعار، سبک شناسی که در سه جلد در باره ی سبک نوشته‌های منثور فارسی نوشته شده، تاریخ احزاب سیاسی، تصحیح برخی از متون کهن مانند تاریخ سیستان و مجمل‌التواریخ و القصص، تاریخ بلعمی را می‌توان نام برد

در تحقیقی که از 100 بیت ملک الشعرای بهار به عمل آمد ، دو شعر یافت شد که در آن بیت از نام یک حیوان استفاده شده بود. این تحقیق  20 بیت از صفحات 42 و 43 ، 144 و 145 ، 284 و 285 ، 204 و 205 ، 408 و 409 (از هر دو صفحه 20 بیت ، مجموعه 100 بیت) ملک الشعرای بهار را مورد مطالعه قرار داد و توانستیم دو بیت زیر را که دارای نام حیوان بودند را بیابیم

1- بیتی در صفحه 205 ملک الشعرای بهار

دل مارا که ز مارسر زلف بخست                       از لب خود به شفا خانه تریاک انداز

2-بیتی در صفحه 343 ملک الشعرای بهار
خسروا دادگرا شیردلا بحرکفا                            ای جلال تو به انواع هنر ارزانی

پس به طور تعمیمی 2% از کل ابیات و اشعار ملک الشعرای بهار دارای نام یک حیوان می باشد.

.

برچسب‌های این مطلب:

ادبیات ابدیاتبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.