معرفی

۱۰ فیزیک دان برتر تاریخ ( به بهانه سالگرد وفات پرفسور محمود حسابی )


خلاصه :

سلام، می خواهم شما را با ۱۰ تن از فیزیک دانان برتر تاریخ آشنا کنم که نفرات اول و دوم آنها ایرانی هستند. با ما همراه باشید ...

10. آلبرت انیشتین | Albert Einstein
آلبرت انیشتین مشهورترین فیزیکدان دنیا اهل کشور آلمان متولد سال 1879 می باشد، که نظریه های ارزشمندی همچون نسبیت عام، نسبیت خاص، حرکت براونی، موج گرانشی، ثابت کیهانی و اثر فوتو الکتریک را به دنیای علم ارائه نمود.

زندگی پر از فراز و نشیبش همواره آبستن اکتشافات ناگهانی و گشودن درهای بزرگی به سمت پیشرفت فیزیک بود. تدریس در دانشگاه های معتبر دنیا و دریافت جایزه نوبل لیست افتخارات او را تکمیل کرد.

10. Albert Einstein Albert Einstein
Albert Einstein is the world's most famous physicist born in Germany in 1879, who presented valuable theories such as general relativity, special relativity, Brownian motion, gravitational wave, cosmic constant and photoelectric effect to the world of science.

Life full of ups and downs was always pregnant with sudden discoveries and opening big doors towards the progress of physics. Teaching in the prestigious universities of the world and receiving the Nobel Prize completed his list of honors.

 

9. ایزاک نیوتن | Isaac Newton
سر ایزاک نیوتن، ریاضی دان، فیزیکدان، اخترشناس و فیلسوف بزرگ بریتانیایی متولد سال 1643 لقب شوالیه علم فیزیک را از آن خود نموده است.

نظریه های مهم و سرنوشت سازی همچون قوانین حرکت و گرانش زمین، نظریه نسبیت، حرکت سیاره ها، خورشید به عنوان مرکزیت کهکشان، کروی بودن زمین، مسیر پروازای هوایی و ساخت اولین تلسکوپ بازتابی را به نام خود ثبت کرده.

9. Isaac Newton Isaac Newton
Sir Isaac Newton, the great British mathematician, physicist, astronomer and philosopher born in 1643, has earned the title of Knight of Physics.

Important and fateful theories such as the laws of motion and gravity of the earth, the theory of relativity, the movement of the planets, the sun as the center of the galaxy, the sphericity of the earth, the flight path of the air, and the construction of the first reflecting telescope have been recorded in his name.

8. نیکولا تسلا | Nikola Tesla
نیکولا تسلا دانشمند و محقق صربستانی یکی از فیزیکدانان مشهور جهان متولد سال 1856 از مهندسین فعال در حوزه برق، مکانیک و پرتو نگاری به شمار می رود.

از اکتشافات او می توان به سیستم چند فاز، طراحی هواپیماهای عمود پرواز، ساخت اژدر، گوی پلاسما، موتور جریان متناوب و برج واردن کلیف ، اشاره نمود. جالب است بدانید تسلا علی رغم تحصیل در رشته های مختلف هیچ مدرک تحصیلی دریافت نکرد.

8. Nikola Tesla Nikola Tesla
Nikola Tesla, a Serbian scientist and researcher, one of the world's famous physicists, born in 1856, is considered one of the active engineers in the fields of electricity, mechanics and radiography.

His discoveries include the multi-phase system, the design of vertical flight planes, the construction of torpedoes, plasma spheres, alternating current engines, and Warden Cliff Tower. It is interesting to know that Tesla did not receive any degree despite studying in various fields.

7. ارنست ماخ | Ernst Mach
فیزیکدان اتریشی ارنست ماخ یکی از فیزیکدان های مشهور دنیا متولد سال 1838 می باشد، که در قرن های 19 و 20 میلادی به فعالیت مشغول بود. او نظریه های مختلفی همچون عدد ماخ؛ امواج شوک، الماس هاس ضربه ای و موج ماخ را مورد بررسی و تحقیق قرار داد.

ماخ از افراطیون علم فیزیک به شمار می رود که به دلیل غرق شدن در جهان گسترده و بی انتهای آن به وجود پروردگار معتقد نبود. ارنست ماخ سال ها به عنوان استاد در دانشکاه های گراتس، کارل و وین به فعالیت و تدریس پرداخت.

7. Ernst Mach Ernst Mach
Austrian physicist Ernst Mach is one of the world's famous physicists, born in 1838, who was active in the 19th and 20th centuries. He proposed various theories such as Mach number; He investigated and researched shock waves, impact diamonds and Mach waves.

Mach is considered one of the extremists of physics, who did not believe in the existence of God due to his immersion in the vast and endless world. Ernst Mach worked and taught for many years as a professor in the faculties of Graz, Karl and Vienna.

 

6. جان دالتون | John Dalton
دانشمند بریتانیایی فعال در حوزه علم فیزیک و شیمی به نام جان دالتون متولد سال 1766 کامبرلند، اولین مقاله های مربوط به بیماری کوررنگی را در جهان ارائه نمود.

به دلیل اثبات علمی کوررنگی توسط دالتون، به این بیماری ژنتیکی دالتونیسم نیز می گویند. هم اکنون چشمان دالتون در موزه تحقیقات و علوم نگهداری شده و با بررسی به دریچه های جدیدی از درمان این عارضه رسیده اند. وی همچنین کاشف تئوری اتم و الکترون نیز بود که او را به یکی از فیزیکدانان مشهور جهان مبدل کرد.

 

6. John Dalton John Dalton
A British scientist active in the field of physics and chemistry named John Dalton, born in Cumberland in 1766, presented the first articles on color blindness in the world.

Because of the scientific proof of color blindness by Dalton, this genetic disease is also called daltonism. Currently, Dalton's eyes are kept in the Museum of Research and Science, and they have reached new windows of treatment for this condition. He was also the discoverer of the atom and electron theory, which made him one of the world's famous physicists.

5. پیر کوری | Pierre Curie
یکی از فیزیکدانان مشهور جهان، پیر کوری دانشمند بزرگ کشور فرانسه است که در علم فیزیک تحولی جهانی برپا نمود متولد سال 1859 می باشد، که با کمک همسرش ماری کوری، توانست نظریه های غیرممکن از شکافتن اتم و اشعه ایکس و همچنین رادیو اکتیو را به اثبات برساند. او و همسرش از برندگان جایزه نوبل فیزیک هستند.

طبق تحقیقات موسسه جهانی فیزیک مشخص شد که تمام منزل، اساسیه، نوشته ها و ابزار پیرکوری و مری کوری با گذشت چندین سال از مرگشان هنوز به اشعه های رادیواکتیوآلوده اند. به همین دلیل بازدید از خانه موزه آن ها ممنوع اعلام شد.

5. Pierre Cory Pierre Curie
One of the famous physicists in the world, Pierre Curie is a great scientist of France who established a global transformation in physics. He was born in 1859, who with the help of his wife Marie Curie, was able to develop the impossible theories of atom splitting, X-rays and radioactivity. prove He and his wife are among the winners of the Nobel Prize in Physics.
According to the research of the World Institute of Physics, it was found that the whole house, foundation, writings and tools of Pierre Curie and Mary Curie are still contaminated with radioactive rays after several years of their death. For this reason, it was forbidden to visit their house museum.

4. جان استوارت بل | John Stewart Bell
جان استوارت بل دانشمند علم فیزیک اهل کشور ایرلند، در سال 1928 متولد گردید. نظریه های درهم تنیدگی کوانتومی، نظریه بل و تئوری های اتمی فراوانی را به نام خود ثبت نموده است.

استوارت بدون شک از تاثیرگذار ترین شخصیت های علمی در پیشرفت فیزیک به شمار می رود و از این رو او را جزء فیزیکدانان مشهور دنیا می شناسند.

4. John Stewart Bell John Stewart Bell
John Stuart Bell, a physicist from Ireland, was born in 1928. Quantum entanglement theories, Bell's theory and many atomic theories have been registered in his name.

Stewart is undoubtedly one of the most influential scientific figures in the development of physics, and therefore he is known as one of the world's famous physicists.

3. ارشمیدس | Archimedes
ارشمیدس فیزیکدان، ریاضیدان، فیلسوف و مخترع یونان باستان متولد سال 287 قبل از میلاد می باشد، که نامش در فهرست برترین فیزیکدانان جهان می درخشد.

او یکی از فیزیکدانان معروف دنیا و نخستین کسی بود که طراحی نمونه های ابتدایی اما بسیار کاربردی از پمپ های آب و لوله کشی های اتوماتیک را به جهان ارائه نمود. قانون چگالی مایعات، تعیین عدد پی و ساخت قرقره ارشمیدس، از جمله اختراعات ثبت شده به نام وی است.

3. Archimedes Archimedes
Archimedes is an ancient Greek physicist, mathematician, philosopher and inventor born in 287 BC, whose name shines in the list of the world's top physicists.

He was one of the world's famous physicists and the first person who presented the design of basic but very practical examples of water pumps and automatic plumbing to the world. The law of density of liquids, determination of Pi number and construction of Archimedes' reel are among the inventions registered in his name.

2. ابوریحان بیرونی | Al-Biruni
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در حوزه ریاضی، فیزیک، تقویم، ستاره شناسی، هندسه و تاریخ نگاری متولد سال 362 هجری قمری در اقلیم خوارزم می باشد. قرن 4 و 5 با نام ابوریحان درخششی بی نظیر به خود گرفته و او نخستین کسی است که ابزاری به نام چگالی سنج را اختراع نمود.

به دست آوردن سینوس یک درجه، نظریه خلا، جزر و مد دریا، رصد خسوف و کسوف، طراحی کره جغرافیایی و ساخت شاغول از جمله دستاوردهای این دانشمند شهیر ایرانی هستند.

2. Aburihan Biruni Al-Biruni
Aburihan Mohammad bin Ahmad Biruni is a great Iranian scientist in the fields of mathematics, physics, calendar, astronomy, geometry and historiography, born in 362 AH in the region of Khwarazm. In the 4th and 5th centuries, the name of Abu Rihan gained a unique shine, and he was the first person to invent a tool called a density meter.

Obtaining the sine of one degree, theory of vacuum, sea tides, observation of eclipses and eclipses, design of geographical sphere and construction of shaghul are among the achievements of this famous Iranian scientist.

1. پرفسور محمود حِسابی | Mahmoud Hessabi
پرفسور سید محمود حسابی تفِرشی فیزیکدان معروف ایرانی متولد سال 1281 با نام شناسنامه ای محمود خان میرزا حِسابی دانشمند بزرگ ایرانی در عرصه علوم فیزیک، ریاضی، و مهندسی می باشد، که القاب و عناوینی همچون پدر علم فیزیک نوین ایران، پدر مهندسی نوین، و پدر علوم نوین ایران را از آن خود نموده است. او موسس دانشگاه تهران بوده و نقش مهمی در پیشرفت علمی کشور داشت.
همچنین او تنها شاگرد ایرانی آلبرت انیشتین بود و انیشتین در سن هفتاد سالگی دو کار کرد، یکی این که گفت صهیونیست را بیاورید ( چونکه خود یهودی بود ) و دوم اینکه گفت دوست عزیزمان پرفسور حسابی را جانشین خود اعلام می کنیم.

1. Professor Mahmoud Hesabi Mahmoud Hessabi
Professor Seyyed Mahmoud Hasabi Tafarshi, a famous Iranian physicist, born in 1281 with the birth name Mahmoud Khan Mirza Hesabi, is a great Iranian scientist in the field of physics, mathematics, and engineering, who has titles such as the father of modern Iranian physics, the father of modern engineering, and The father of Iran's modern sciences has acquired it. He was the founder of Tehran University and played an important role in the scientific progress of the country.
Also, he was the only Iranian student of Albert Einstein, and Einstein did two things at the age of 70, one is that he said to bring the Zionist (because he himself was a Jew) and the second is that he said that we will announce our dear friend, the math professor, as his successor.

heartپایان

the end
کاری از محمد صالح فرازمند

by mohammad saleh farazmand

 

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران