رویدادهای مدرسه

پایه اول

🎡 اردوی قصر شادی 🎡


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

🎡🔸روز های اردو به یاد ماندنی ترین روز سال برای بچه ها و مربیان است.
از لحظه ی گرفتن رضایت نامه تا روز شماری برای روز و ساعت اردو، برق شادی را در چشم بچه ها می‌بینیم و لذت می بریم.
دخترانمان را که لبریز از ذوق بودند و فریاد شادی داشتند سوار اتوبوس کردیم.
رعایت چهارچوب های حداقلی برای سلامتی شان سخت بود ولی با تذکر مربیان توانستند به خوبی رعایت کنند و در کمال سلامت به اردو گاه رسیدیم.
هیجان زده در گروه های دوتایی به خط شده و به سالن قلعه ی شادی رسیدیم.
برق نگاهشان و شادی لب هایشان ما را به وجد آورده بود.
اولین وسیله کشتی بود، با اینکه کمی نگرانی مادرانه داشتیم برای ترس احتمالی آنها، ولی عزیزانمان فقط لذت و شادی در چهره شان موج میزد که باعث رفع نگرانی ما شد.
سپس به سمت قطار شادی رفتیم، با شادی از تونل وحشت، با شخصیت های کارتونی بامزه، عبور کردیم.
بعد از بازی با دو وسیله ی دیگر، به سختی از شهر بازی خداحافظی کردند و با اینکه دل کندن از فضای پر هیجان آن جا برایشان سخت بود ولی به اتوبوس برگشتیم.
مجدد مسائل ایمنی نشستن در اتوبوس را متذکر شدیم و با شادی و سلامتی به مدرسه برگشتیم.🔸🎡
ولی چشم انتظار اردویی دیگر...

سرکار خانم پورمندی

معلم محترم پایه اول 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران