رویدادهای مدرسه

مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس


خلاصه :

مدرسه ایمن، جامعه تاب آور

میهن عزیزمان ایران اسلامی در منطقهی زلزله خیز جهان واقع شده است و هر سال رویدادهای لرزه ای بزرگ و کوچک متعددی در کشور رخ میدهد که بعضاً تبعات اجتماعی ، اقتصادی و انسانی گسترده ای را به دنبال دارند از این رو ارتقای سطح آمادگی عمومی برای مواجهه با اثرات زلزله از اهمیت زیادی برخوردار است.

بیست و چهارمین دوره مانور سراسری زلزله و ،ایمنی باشعار مدرسه ایمن جامعه تاب آور ، با مشارکت سازمان دانش آموزی و دستگاههای مرتبط ، در راستای اهداف سازمانی خود با هدف عینیت بخشی به ساحتهای تربیتی و اجتماعی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برگزار می.شود هدف غایی این فعالیت توانمند سازی فرزندان این مرز و بوم برای آمادگی و مواجهه صحیح و کار آمد با بحرانها و بلایای طبیعی است. به این امید که با تمرین این مهم به سوی افقهای روشن آینده گام برداریم

اهداف:

۱ ترویج فرهنگ ایمنی در سطح مدارس کشور و به تبع آن در جامعه

۲ ارتقا توانمندی دانش آموزان برای مواجهه صحیح با بلایای طبیعی و واکنشهای صحیح و سریع در برابر زلزله

۳ تمرین همکاری و تعاون و شناخت اهمیت آن در وضعیت بحرانی

زمان :

سه شنبه ۸ آذر ١٤٠١

ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰ دقیقه (آژیر زنگ زلزله از شبکه سراسری رادیو به صدا در می آید)

مکان:

 تمامی مدارس کشور فرایند اجرایی

 

سین پیشنهادی مانور میدانی

 

1 اجرای مانور خروج اضطراری

2 حمل مصدوم با دست

3 حمل مصدوم با برانکارد

4 اطفاء حريق

5 چادر زنی و برپایی سریع چادر

6 تجمع در فضای باز

نکات اجرایی :

حداکثر زمان برگزاری استیج و مانور یک ساعت ونیم
حضور اورژانس و آتش نشانی سمبلیک بوده و دخالتی در برگزاری ندارند
برگزاری مانور کمک رسانی و امداد با همکاری هلال احمر صورت پذیرد 

جزوه آموزشی مانور زلزله در پیوست آمده است

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران