رویدادهای مدرسه

ماهیچه و مفصل در کلاس علوم


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

در کلاس علوم پنجم ، دختران با مقوا و پونز و نخ کاموا ، ماکت هایی ساختند که چگونگی عملکرد ماهیچه ها و رباط های متصل به آن ها روی مفصل را نشان می دادند. 
با حرکت دادن نخ ها ، که همان رباط های متصل به استخوان و ماهیچه هستند ، دو ماهیچه حرکت کرده و رباط ها کشیده و جمع می شوند.

سرکار خانم زارعی

معلم محترم علوم

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران