دلنوشت

فیلم زیر

برخورد که کشان ما با کعکشان آندرومدا


خلاصه :

فیلم زیر برخورد کهکشان راه شیری با آندروما را نشان می دهد

1

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران