دلنوشت

توربین بادی و آبی


خلاصه :

توضیحات زیر را بخوانید

توربین بادی از یک آرمیچر خیلی بزرگ درست شده است که یک پره ی خیلی بزرگ به آن متصل است که سیم به پشت آرمیچر وصل است و برق را با چرخش پره انتقال می دهد توربین آبی هم عین همین می باشد فقط در آب

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۷ ماه پیش
مطمئنم یک کلمه تحقیق نکردی که میگی پشتش آرمیچر داره :|

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران