رویدادهای مدرسه

املا بازی پایه‌ی دوم


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

🔸 درکلاس فارسی 
دخترانمان برای املابازی ، توپهایی با استفاده از کاغذرنگی های باقی مانده از کلاس هنر ساختند و در گروه های خود به صورت رقابتی ، توپ ها را به کلمات نصب شده ی روی دیوار که معلم نام می بردند؛ پرتاب می کردند، هرشخصی که می توانست کلمه‌ی مشخص شده را تشخیص دهد،برای گروه خود امتیازی کسب می کرد.🔸

سرکار خانم یارقلی

معلم محترم فارسی 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران