رویدادهای مدرسه

📚کتابیار و کتاب بان📚


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

🔸هر هفته در ساعت کتابستان، با کمک دخترانمان،  کتابیار و کتاب بان جدید انتخاب می کنیم تا در طول هفته، در ساعت مقرر، و با پیکسل نشان خود، در کتابخانه حضور داشته باشند تا روند داد و ستد و نظم کتاب ها در پایه ی خود را مدیریت کنند.🔸

سرکار خانم سلامت

معلم محترم کتابخوانی 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۳۱ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۸۵ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۱۱۰ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۹۸ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۹۳ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۴۰۵ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه

پسران

دختران