رویدادهای مدرسه

💭کلاس خلاقیت پایه چهارم 💭


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

🔸دختر خانم های پایه چهارم ، در کلاس خلاقیت در چند گروه دستفروشی می کردند، گروهی جوراب و گروهی دیگر قلب های بزرگ و صورتی.
هر گروه سه عدد را یک قیمت مشخص گذاشت ، سه لنگه جوراب ۱۴۷ تومان ، سه عدد قلب ۹۶ تومان ، گروهی دیگر هم جوراب داشت هم قلب و هم توپ ، اما بدون دانستن قیمت تک تکشان ، همه را روی هم ۹۱ تومان می فروختند ، یکی از معلم ها به خرید آمدند ، ایشان هم توپ می خواستند ، هم یک جفت جوراب هم یک عدد قلب ، دختران قیمت همه را پیدا کرده و به معلم اعلام کردند و در نهایت خرید با رضایت دوطرف انجام شد.


سپس برگه های رمز با اشکال دایره و مربع و بیضی را دریافت کردند و با تاملی کوتاه به راحتی حل کردند.🔸

سرکار خانم زارعی

معلم محترم خلاقیت 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران