آموزش

مکعب حافظه


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

دخترانمان در کلاس فارسی برای آماده سازی بازی« مکعب حافظه » دست به کار شدند.
ابتدا کلمات مهم کتاب را با نشانه هایی که از قبل مشخص شده بودند، پیدا کرده و روی کاغذ نوشتند.سپس روی هر مکعب چسباندند.روی ۶وجه تاس هم هرکدام از نشانه ها را نوشتند.
(توضیح بازی:مکعب ها به ترتیب در کنار هم قرار می‌گیرند،به گونه‌ای که کلمه ی نوشته شده مشخص نباشد.به صورت نوبتی تاس را انداخته،سپس مثلا نشانه ی ص مشخص می شود.حالا باید یک مکعب برداریم.اگر روی مکعب کلمه‌ای نوشته شده باشد که نشانه ص دارد ،مکعب متعلق به بازیکنی است که تاس را انداخته، در غیر این صورت مکعب را سرجایش گذاشته و نوبت نفر بعدی می‌شود.هم چنین به این شکل کلمات و
نحوه ی صحیح نوشتن آن در ذهن بازیکنان می‌ماند.)
(هدف بازی : تقویت حافظه ی دیداری  و افزایش تمرکز )

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران