رویدادهای مدرسه

معادله ریاضی با چوب بستنی


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

🔸️در کلاس خلاقیت پایه چهارم به دخترانمان چوب بستنی های زیادی داده شد تا به صورت فردی شکل مشخصی را درست کرده و با قانون مشخص بازی،تنها با جابجا کردن چند چوب بستنی،شکل را تغییر دهند.سپس برگه‌ی رمز داده شد و دخترانمان رمز سوال را کشف و حل کردند.
پس از آن یک معادله‌ی ریاضی با چوب بستنی برای دخترانمان ترسیم شد،و با هیجان زیاد دسته جمعی برای حل معادله تلاش و فکر کردند.🔸️

سرکار خانم زارعی 

معلم محترم خلاقیت 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۳۱ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۲۱۴ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۲۱۶ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۲۱۳ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۹۰ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۸۳ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه

پسران

دختران