روش میزان

راهکارها و مثال های عملی

اصل پرورش مهارت های کار گروهی در روش میزان

بارش فکری مربیان مدرسه میزان در مهر ماه ۱۴۰۰


خلاصه :

چند مثال عملی و راهکار پیرامون اصل پرورش مهارت های کار گروهی

 طراحی فعالیت های گروهی جذاب
 انجام بازی های فکری گروهی
 پخش پویانمایی در مورد آداب انجام کار گروهی
 نشان دادن نتایج کار گروهی
در برنامه ریزی طرح درس ها از فعالیت انفرادی به سمت کارگروهی حرکت میکنیم و این مورد را لحاظ می کنیمصحبت از کارگروهی و اجتماع و ارزش گذاری این مورد برای بچه ها پررنگ استبیشتر بازی های دسته جمعی و گروهی انتخاب می شودخانواده ها دراین زمینه توجیه می شوند
فعالیت هایی طرح ریزی کنم که به صورت کار گروهی باشد.
 در فعالیت های گروهی، گروه هایی که کوچک باشد می تواند تعامل بهتری بین انها ایجاد کند.
نوع طرح ریز به صو.رتی باشد که فرد به صورت انفرادی نتواند کار کند و مجبو.ر به همکاری شود.
 تفاوت های فردی را در کار گروهی توجه کنیم.
فعالیت  برای همه گروه ها یکسان باشد.
انتخاب درست اعضای گروه (دانش آموزان)
انتخاب موضوعات مناسب برای برنامه های گروهی
جابه جایی اعضای گروه در بازه زمانی سه هفته ای
تفکیک مسئولیتها در برنامه های گروهی و فراهم نمودن ابزار و وسایل فعالیت ها
هر هفته یک پروژه گروهی بنام می سازیم تا ساخته شویم
 بازی های گروهی با اهداف ارتباط موثر در تیم
کلاس نمایش با اهداف ایجاد یک تیم از بچه ها با عناوین مختلف
 ایجاد فضا برای خانواده جهت تشکیل پاتوق های سلامت
برنامه هایی ویژه روز اسباب بازی (دوشنبه) بازی‌هایی بر اساس کار گروهی مثل اتاق فرار
می توان بازی هایی تدارک دید که در آن بچه ها با هم مشورت کنند و به صورت گروهی بازی کنندمی توان در بعضی از کارها به صورت گروهی از بچه ها کمک گرفتبه دانش آموزان یاد بدهیم که در خیلی از مواقع کار گروهی نتیجه ی بهتری نسبت به کار انفرادی دارد.
انجام بازی ها گروهیاجرای فعالیت ها و کارهایی که جنبه کار گروهی دارندشنیدن سخنان گروه های دانش آموزی و رفع مشکلاتشانایجاد بستر های مناسب برای گفت و گو های دانش آموزی در گروه ها ی مختلفآماده سازی فضای مدرسه و امکانات جهت تشکیل و ایجاد فعالیتهای گروهی
 پیدا کردن درس ها ، فعالیت ها و برنامه هایی که قابلیت کارگروهی دارند .
 پیگیری تشکیل کارگروه های تخصصی در دبستان یک ( که هم خود تمرین کار گروهی بین معلمین است و هم استفاده از خردجمعی در طرح درس ها )
 آموزش فرهنگ و مقررات کارگروهی هم به معلمین و هم به دانش آموزان
 بررسی گروه های دانش آموزی _ شنیدن صحبت هایشان و در صورت لزوم تغییر در ساختار آن
 برطرف کردن دغدغه معلمین در برگزاری کلاس هایی با شرایط کار گروهی (زمان ، نیرو ، محصول و توجیه والدین  
برگزاری کلاس گفت و گوی کلاسی (فبک) در جهت آموزش فرهنگ انتقاد و انتقاد پذیری
طراحی فعالیتهای گروهی
ارزیابی های گروهی دانش آموزان
 انجام بازی های آموزشی به صورت گروهی
قرار دادن امتیازات ویژه برای انجام کار گروهی
 دانش آموزان در گروهی که هستند و فعالیتی که انجام میدهند نقد پذیر و منتقد باشد.
دانش آموزان همراه گروهی که در آن هستند باشند و به تصمیماتی که گروه میگیرد احترام بذارد.
دانش آموزان در گروهی که هستند منافع گروه را به منافع خودشان ترجیح ندهند و گروه را همراهی کنند.
دانش آموزان آداب کار گروهی را یاد بگیرند و در گروه نظم داشته باشند.
 دانش آموزان در فعالیت ها حضور حداکثری داشته باشند و بتوانند توانمندی های خود را در گروه به اشتراک بگذارند.
 در ابتدا به دانش آموزانم گوش کردن را آموزش میدهم تا در انجام کار گروهی بدانند باید به نظرات همدیگر گوش فرا دهند
برای تمرین مفهوم سودوکو از یک بازی جمعی و گروهی استفاده میکنم
برای آموزش مفهوم اندازه گیری از یک بازی گروهی تعاملی استفاده میکند
 برای تمرین مفهوم تقارن از بازی گروهی استفاده میکنم
 برای تمرین مفهوم جمع و تفریق از بازی های گروهی متنوعی استفاده میکنم
در معلم راهنما بودن و مشاوره هایم👇
1️⃣مسئولیت هایی به صورت گروهی به دانش‌آموزان محول خواهم کرد مثل نظافت کلاس،طبقه و پایه
2️⃣برگزاری مسابقات فوتبال دستی هر تیم دو نفر یا طناب کشی هر تیم ۵ نفر و ... بصورت گروهی
3️⃣برگزاری یک مراسم ملی مذهبی ازصفرتاصد نمونه مراسم روز دانش آموز که به صورت گروهی انجام دادیم و اخبار آن در کانال پایه موجود است.در کار تدریس مطالعات
:4️⃣انجام کاربرگ های انتهایی کتاب ،کشیدن‌نقشه،تقسیم کشور و ایجاد چالش و بحث ها و حل آنها در گروه
5️⃣ نوشتن خلاصه مطالب فصل اول (فصل محله ما) بصورت روزنامه دیواری ساخته شده توسط هر گروه و نصب در فضای تابلو اعلانات
ناهار گروهی
حضور در همه ی کلاسها و یادگیری دروس به صورت گروههای ۴ تا ۵ نفره.
نظافت کلاس توسط گروهها۴.بانی شدن برای صبحانه زیارت عاشورا به صورت گروهی
بازی های دسته جمعی و گروهی۶.برگزاری مراسم ها توسط گروهها۷........
1.انتخاب کلاس های درسی به صورت گروهی2.انتخاب هم گروهی های خود به صورت کاملا دلخواه3.برگزاری مراسمات توسظ دانش آموزان به صورت گروهی4.بانی شدن جهت صبحانه مراسم زیارت عاشورا به صورت گروهی5.انجام آزمایشها به صورت گروهی6.پاسخ به مفهوم های درس به صورت گروهی
انتخاب هم گروهی های خود به صورت کاملا دلخواه
برگزاری مراسمات توسط دانش آموزان به صورت گروهی
 میل کردن غذا در مدرسه به صورت گروهی
طراحی بازی های گروهی
بانی شدن جهت صبحانه مراسم زیارت عاشورا به صورت گروهی
 انتخاب کلاس های درسی به صورت گروهی
پاسخ به قسمت مفهوم دروس به صورت گروهی
گروهی کار کردن در دروس
برگزاری مناسبت ها توسط دانش آموزان به صورت گروهی
 مرتب کردن کمدها و کلاس ها به صورت گروهی
انجام نمایش ها و فعالیت ها یی که مستلزم کتر گروهی هستند.
طراحی میزهای کلاس مناسب برای کار گروهی
انتخاب کلاس های درسی به صورت گروهی
انتخاب هم گروهی های خود به صورت کاملا دلخواه
برگزاری مراسمات توسظ دانش آموزان به صورت گروهی
بانی شدن جهت صبحانه مراسم زیارت عاشورا به صورت گروهی
انجام آزمایشها به صورت گروهی
پاسخ به مفهوم های درس به صورت گروهی
گروهی کار کردن در دروس مختلف
بانی شدن مراسم زیارت عاشورا به صورت گروهی
کتابخوانی به صورت گروهی
نظافت دکلاس ها به صورت گروهی
خوردن ناهار به صورت گروهی
انجام کار گروهی برای یادگیری مفاهیم اصلی درس ( مثلا مبحث کسر)آمادگی گروهی برای ارایه کار در مناسبت ها   مثلا نمایشنظافت کلاس به صورت گروهیطراحی بازی مرتبط با بعضی از مباحث درسی به صورت گروهیپیشرفت درس به در س به صورت گروهیطراحی سوال برای مفهوم هر درس به صورت گروهیارایه هر مبحث بعد از پایان آن در کلاس برای دانش آموزان و به صورت گروهی
 انجام کارهای ریاضی معمولاً گروهی خواهدبود.
 تشویق دانش آموزان به مشارکت همه اعضای گروه در کارها.
به دانش آموزانم یاد می دهم که هدفشان پیشروی گروه باشد و نه فرد
 به داش آموزانم یاد خواهم داد اگر به مشکلی برخورد کردند باید کل گروه در صدد رفع مشکل برآیند.
سعی می کنم اگر نکته منفی یا مثبتی هست به کل گروه گفته شود و نه فرد خاصی.
طراحی و تعریف چند آزمایش جهت کار گروهی.
خلاصه کردن کتاب  علمی  به صورت گروهی.
تدریس بخشی از درس به صورت گروهیطراحی سوالات متنوع به صورت گروهی.
انجام آزمایشات به صورت گروهی.
فعال کردن قوای مغز بچه ها و کار کشیدن از ذهن آنها
تشکیل گروه های درسی برای انجام کارهای درسیانجام فعالیت های گروهی در مناسبت های ملی و مذهبی
ترویج ورزش های تیمی برگزاری اردوهادر نظر گرفتن مسئولیت برای همه دانش آموزان عضور گروه
تقویت حکومت دانش آموزی

اصل کار گروهی پر دردسر ترین اصل است زیرا :
1- مبتنی بر انگیزه های درونی تک تک افراد است که مربی باید با هنرمندی توانمندی های فردی را به توانمندی گروهی تبدیل کند
2- در خانواده ها برای کار گروهی بچه ها توجه نمی شود.
3- مربی باید با جمع آوری اطلاعات آموزشی، رفتاری و مهارتی با توجه به منابع متنوع دیداری شنیداری و محیطی عمل کند.
4- دانش آموزان به طور فردی توانمندی دارند ولی در کنار گروه این توانمندی را کنار می گذارند ،مربی باید با تجزیه و تحلیل رفتار ها تصمیم مناسب بگیرد.
5- کار گروهی ایجاد و تثبیت هویت گروهی است یعنی تبدیل هویت فردی به هویت گروهی


بر اساس برنامه و تکالیف از پیش طراحی شده بچه ها گروهی فعالیت کنند
با توجه به روش میزان در دبیرستان فواید کارگروهی توضیح داده خواهد شد.
سعی در فراهم آوردن شرایط کارگروهی خواهد شد.
برای کارگروهی دبیر مربوطه یا فرد توانمند دیگری استفاده خواهد شد.
راهکارهای بالابردن بهره وری در کارگروهی مطرح و مباحثه خواهد شد.
در اردو ها به طور خاص روی بحث کارگروهی تاکید خواهد شد.
فعالیت ها و آموزش مفاهیم به صورت گروهی طراحی شود.۲- حق انتخاب گروه در مرحله ی اول، با خود دانش آموز باشد.۳- تمیز کردن مدرسه یا کلاس به صورت گروهی۴- تزیین کلاس در مناسبت ها۵- آموزش آداب کارگروهی به دانش آموزان
اهمیت دادن به بازی های گروهی مانند والیبالتمیز کردن کلاس به صورت گروهیتزئین کلاس در مناسبت ها به صورت گروهیطراحی فعالیت های فوق برنامه به صورت پروژه های گروهیآموزش مفهوم اعداد مثلا به تعداد عددی که معلم نشان می دهد دانش اموزان دست همدیگر را بگیرند.
طراحی فعالیت های گروهی
طراحی فعالیت هایی که دانش اموز لزوم نیاز همکلاسی اش را حس کند.
انجام بازی های گروهی
مشاهده فیلم هایی که نتیجه کار گروهی را نشان می دهد.
 طراحی فعالیت هایی که با یکدیگر زودتر به ثمر می رسد.
تقسیم دانش آموزان به گروه های کوچک به همراه سرگروه
بخشی از امتیاز و نمره درس را به فعالیت گروهی اختصاص دهیم
 اهمیت کار گروهی و مباحثه را به دانش آموزان با دادن نقش های کمک معلم در گروههای دانش اموزی متذکر شویم
 ار گروههایی که کارشان را درست انجام دادند بخواهیم نقش کمک معلم را در کلاس داشته باشند
 اصالت درس را به مباحثه و کار گروهی بدهیم نه به نمره و امتیاز و آزمون
نتیجه پربارتر در موضوع به اشتراک گذاشته شده، خاطره ای خوش در دانش آموزان ایجاد می کند.
.مفروش بودن کلاس ها در جهت تسهیل شدن کارگروهی
تعریف فعالیت های درسی به صورت گروهی
مناسب بودن شرایط فیزیکی کلاس برای کار گروهی مانند مدل میزها
واگذاری برگزاری مراسم ها به عهده دانش آموزان به صورت گروهی
تعریف کردن پروژه های سرود و نمایش به صورت گروهی
برای تمرین های روانخوانی قرآن،عموما در ابتدا کارگروهی میدهم تا در گروه تمرین کنند.
 کار گروهی در پایه های پایین تر در حد کار در کلاس و امور سطحی است و با بالاتر رفتن پایه ها کار گروهی خواسته شده عمیق تر می شود.
عموما گروه ها به صورت چرخشی و با غیر دوست ها است تا به افزایش قدرت تعامل و همکاری دانش آموزان منجر بشود
با اعتراض دانش آموزان مبنی بر اذیت یکی از افرادگروه و تغییر افراد گروه معلم این کار را نمی کند چرا که دانش آموزان باید نسبت به ناهنجاری های گروه مقاومت پیدا کنند.
ایجاد فضا و بستر انجام فعالیت ها به صورت گروهی.
داشتن قوانین برای حضور در کار گروهی ، البته می توان در وضع قوانین از خود بچه ها استفاده کرد.امکان جابجایی گروه هر چند وقت یکبار برای یادگیری و تعامل بیشتر.
کار گروهی در مواد درسی و فعالیت های مختلف.
ایجاد و آماده کردن فضای مناسب برای بازی های گروهی مفرح.
آموزش آداب کار گروهی به دانش آموزان.
اهمیت دادن به بازی های گروهی وانجام بازی های امدادی.
 تمیز کردن ونظافت مدرسه یا کلاس به صورت گروهی.
تزئین کلاس در مناسبت های مختلف توسط خود دانش آموزان
 طراحی فعالیت ها به صورت پروژه های گروهی .
طراحی بازی گروهی، برای تقویت هماهنگی بین اعضا.
 مشارکت برای اجرای نمایش نامه گروهی
 کمک گرفتن و مشورت کردن دانش آموزان باهم برای داشتن نظم بیشتر.
 صحبت درباره نحوه مشارکت در کار گروهی.
خواندن متن درس فارسی توسط دانش آموزان در گروهای سه نفره و رفع اشکال توسط اعضا
در حل کاربرگ ها باید هر گروه سوالشان را کامل بلد باشند و به گروه های دیگر آموزش دهند.
در ارزشیابی مهرماه هر گروه خودش را ارزیابی می کرد.
 در یکی از تدریس ها بچه ها خودشان باید با کمک همدیگر قدشان را اندازه می گرفتند.
هرکس کارش تمام شود به دوستان دیگرش کمک می کند.
طراحی فعالیت‌ در قالب بازی‌ای که به صورت گروهی انجام شود.
 طراحی فعالیت ساخت کاردستی به صورت گروهی، به نحوی که یک نفر آن را بسازد و یک نفر آن را رنگ‌آمیزی کند.
تشکیل دادن گروه برای بازی، به نحوی که افراد ضغیف و قوی با هم در یک گروه باشند تا با همکاری هم به نتیجه برسند.
زنگ های تفریح را به بازی های گروهی و معماهای گروهی بپردازیم تا بچه ها بیشتر با مفهوم گروه آشنا شوند.
مناسبت های ملی و مذهبی را به گروه های مختلف بسپاریم تا برنامه ای برای سایر دانش آموزان پیاده کنند.۳.گروه ها را به صورت متعادل و یکسان انتخاب کنیم.
درباره گروه های مختلفی که به موفقیت های بزرگی دست یافتند هر هفته یک داستان یا زندگی نامه از آنان برای بچه ها تعریف شود.
از اشعار، سرودها و نمایش های گروهی استفاده کنیم.
اول اینکه فعالیت هایی از طرف مربی طرح شود که گروهی انجام شود.گروه هارا خود دانش آموزان انتخاب کندمربی تعادل در گروه را رعایت کند.مثلا از نظر توانایی دانش آموزان یکسان باشنداز اشعار حماسی و مشارکتی استفاده شودقبل از انجام فعالیت کلیپ یا داستان درباره فواید کار گروهی پخش و گفته شود
انجام بازی های گروهی
تشویق دانش آموزان به انجام فعالیت های گروهی در مدرسه مثلا جمع آوری اسباب بازی ها با کمک هم و ...
تشویق دانش آموزان به انجام کارگروهی در خانه مثلا کمک کردن در انداختن سفره
مشورت کردن با دانش آموزان پیرامون بهتر شدن وضع موجود کلاس بر این مبنا که همه آنها از بهتر شدن وضع استفاده کنند.
خواندن داستان ها و مطالب کودکانه ای که در آن برتری انجام کار گروهی نسبت به کار فردی را نشان می‌دهد.
صبح گاه بازی گروهی انجام دهیم.
به دانش آموز بگوییم موفقیت گروهی ارزشمند تر از موفقیت فردیست.
 از دانش آموز بخواهیم به تعدادی از دوستانش تو درس کمک کند.
از دانش آموز بخواهیم منافع گروه را به منافع خود ترجیح دهد
 به دانش آموز یاد دهیم همراه گروه و تصمیمات آن باشد.
داخل گروه انتقاد پذیر و نقاد باشددانش آموز همراه گروه و تصمیمات آن باشدمنافع گروه را به منافع خود ترجیح دهدداخل گروه خلاق باشدنظر همه افراد گروه را بپذیرد
متربی بایستی منتقد و نقد پذیر باشدهمراه گروه بوده و با تصمیمات آنها همگام باشدمنافع گروه را به منافع خود ترجیح دهد   
مربی باید آداب گروهی را به متربی آموزش دهدمربی باید برای متربی  جلسات متعدد رسیدگی به مشکلات

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران