رویدادهای مدرسه

جشنواره نوجوان سالم


خلاصه :

دستورالعمل اجرایی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ شهر تهران

یكی از رویكردهای مهم در پیشگیری از اعتیاد و آسیب­های اجتماعی، برنامه­ریزی و اجرای فعالیت­های اجرایی و ترویجی است. این فعالیت­ها، كه شامل مجموعه­ای از فعالیت­های نمایشگاهی، برگزاری جشنواره­ها، تهیه و تولید محصولات فرهنگی و قالب­های مشابه می­باشد، این ظرفیت را دارند كه علاوه بر آگاه­سازی عمومی و ارتقاء دانش و شناخت افراد در مورد رفتارهای پر خطر، موجب جلب مشاركت برای ترویج شیوه زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پر خطر و آسیب­های اجتماعی شود.

جشنواره نوجوان سالم از جمله این برنامه­ها است كه می­تواند موجب گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب­های اجتماعی در سطح مدارس، جامعه و در بین كودكان و نوجوانان شود.

بر همین اساس، به منظور ترویج شیوه­های زندگی سالم و پیشگیری از گرایش به رفتارهای پر خطر، سوء مصرف مواد و آسیب­های اجتماعی، افزایش مهارت و سطح آگاهی دانش آموزان و با هدف شناسایی و رشد و شکوفایی قابلیت­ها و ظرفیت­های دانش­آموزان و مدارس در زمینه پیشگیری از آسیب­های اجتماعی، "شیوه نامه برگزاری دوازدهمین  ّدوره جشنواره نوجوان سالم" پیوست می­گردد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران