رویدادهای مدرسه

بازی دقتی

فارس پایه دوم

فارسی دوم


خلاصه :

این بازی برای تقویت مهارت های دقت و تمرکز و دیداری دانش آموزان می باشد.  

 

 در این فعالیت عکس های مختلفی که تعدادی حروف یا شکل یک دستی دارند در کنار هم قرار دارد و در بین آن ها چند عددی هستند که یک تفاوت کوچکی با بقیه دارند.دانش آموز باید در بین آن اشکال آن هایی که با بقیه متفاوت است را تشخیص دهد و از بین گزینه های اعلام شده ، گزینه درست را بگوید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران