رویدادهای مدرسه

🌊شعر دریا🌊


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

در هفته ی گذشته درس پانزدهم (شعر دریا) را آغاز کردیم.🌊🌊🌊
بعد از خواندن شعر، به صورت دسته جمعی، به بررسی تشبیه های موجود در آن پرداختیم. هم چنین تلاش کردیم ،جملاتی بسازیم که در آن تشبیه به کار رفته باشد.
در مرحله ی بعد، ماهی گیران کوچک دست به کار شدند و و ماهی های هم خانواده را از دریا خارج کردند.🐟🐠

سرکار خانم هاشمی

معلم محترم پایه سوم 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران