۲۶ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۰:۰۷:۰۹
۴۰۷

تفاوت وزن و جرم

جرم هر جسم از خواص ذاتی ان جسم است ولی وزن جسم به جرم جسم و میزان گرانش بستگی دارد

جرم جسم ثابت است ولی وزن تغییر می کند

واحد اندازه گیری جرم کیلو گرم ولی واحد اندازه گیری وزن نیوتن است

وسیله اندازه گیری جرم ترازو است و واحد اندازه گیری وزن نیرو سنج استنمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.