رویدادهای مدرسه

نشریه

نشریه

نشریه


خلاصه :

نشریه بهمن ماه ۹۶ به همت کمیته ارتباطات تهیه و آماده استفاده شد!

نشریه بهمن ماه 96 به همت کمیته ارتباطات تهیه و آماده استفاده شد!

همکاران ما در تهیه این مجموعه عبارت هستند از:

عکاس و سرپرست: امیرحسام درجانی

خبرنگاران: مجتبی شایا و سید محمد حسین مردآزاد

طراحی:گروه فرهنگی هنری گمنام

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران