آموزش

آموزش تکنیک وتاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت۲۵


خلاصه :

ضد  حمله ساده و مرکب

ضد حمله به معناي اولين عمل يك تيم پس از تصاحب توپ است و با اين هدف انجام مي شود كه هرچه سريع تر به دروازه حريف پرتاب موفقيت آميز انجام داد قبل از آن كه مدافعان حريف توانسته باشند جاگيري كنند . در انجام ضد حمله ، اگر تعداد بيشتري بازيكن شركت داشته باشند بهتر است زيرا در اين صورت آن ها با پاس دادن هاي سريع بين خود مي توانند سريع تر محوطه هاي زمين را پشت سر گذاشته و به مدافعان حريف فرصت كمتري براي سازمان دهي خط دفاعي را بدهند . از هنگام آغازضد حمله تا پرتاب به دروازه اغلب كمتر از 10 ثانيه طول مي كشد . ضد حمله به طور كلي در دو حالت انجام مي گيرد : ضد حمله ساده : ضد حمله ي ساده توسط يكي از  بازيكنان با سرعت عمل و زيركي ، پس از ربودن توپ از نفرات تيم مقابل يا دريافت سريع پاس از دروازه بان و يا ديگر بازيكنان خودي انجام مي گيرد . بازيكن مي بايستي براي اجراي ضد حمله انفرادي از خط كناري به طرف وسط زمين آمده و پس از دريافت پاس به طرف دروازه حركت نموده و شوت نمايد . ضد حمله ي مركب : در صورتي كه ضد حمله ي  ساده به دليل جاگيري تعدادي از نفرات تيم مقابل در خط دفاعي قابل اجرا نباشد . مي بايستي ضد حمله مركب با افزايش نفرات انجام شود ( از 2 الي 6 نفر )

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران