۱۴ march

روز جهانی عدد پی

روز جهانی ۳.۱۴(۱۴MARCH)


۲۳ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۵:۰۱:۵۴
۴۳۶


آیا میدانستید!!!!!

روز (14MARCH(3/14  به عنوان روز جهانی عدد مشهور 3.14 یا همان عدد پی شناخته میشود.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.