آموزش تکنیک وتاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت نهم


۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۰۴:۳۹:۰۶
۲۱۴
۰


پرتاب پرشی؛تمرینات پرتاب پرشی

پرتاب پرشي اين نوع پرتاب در محوطه دروازه و يا در جلو دفاع پوششي صورت مي گيرد . پرتاب كننده با پرش از فضاي دفاعي بالاتر رفته و با قدرت و نيروي بيشتري پرتاب مي نمايد ( انتقال نيرو از بدن به توپ ) . در هنگام پرتاب پرشي پرتاب كننده به طور مايل مي دود ( بازيكن راست دست از چپ و بازيكن چپ دست از راست مي دوند ) ، هم چنين در اين نوع پرتاب توپ به خاطر اطمينان بيشتر تا لحظه پرش بايد در سطح تهي گاه ( باسن ) نگه داشته شود . بازيكن در هنگام اين پرتاب ها بايد بيشتر در عرض حركت كند تا بتواند خود را از مدافعان جدا كرده و به دروازه نزديك تر كند . حركات دورخيز دادن دست و پرتاب در پرتاب پرشي ، حركات چرخشي هستند ، به خصوص در هنگام پرتاب توپ بايد حركت چرخشي قوي در بالا تنه به وجود آيد . در اثر به وجود آمدن حركت چرخشي در بالاتنه حركت چرخشي بزرگي نيز در پائين تنه به وجود مي آيد. تشريح مراحل سه گانه پرتاب در حالت پرش : ابتدا پرتاب كننده تصميم مي گيرد كه از چه جهت و با چه فاصله اي مي بايستي با تنظيم قدم ها و سرعت خود نسبت به موقعيت نفرات دفاعي شوت نمايد ( مرحله شروع : دور خيز و آمادگي براي پرش ).پس از برداشتن آخرين قدم و پرش ، بدن كاملا در فضا قرار گرفته و با چشمان باز شوت مي نمايد .( مرحله عمل : پرش و گرفتن حالت پرتابي ) .پرتاب كننده پس از انجام پرتاب ، روي پاي پرش فرود مي آيد ( مرحله پايان : پرتاب ) تمرينات پرتاب پرشي دويدن از روي سه صندوق (چپ ، راست ، چپ ) با پرش هاي بلندر( بازيكن راست دست روي پاي چپ و بازيكن چپ دست روي پاي راست پرش مي كند پرتاب هاي پرشي از روي نيمكت با توجه به عملكرد پاي كشيـده پرشي و فشار محكم روي پا در هنگام پرش ( پاي پرشي در هنگامپرش كاملا كشيده باشد شکل پرتاب هاي پرشي از روي يك وسيله كمكي ( طناب ، يا از روي يك دروازه ديگر ) به دروازه  پرتاب از محوطه عقب از روي بازيكنان مدافع با پرش بلند در عرض . پرتاب هايي از محوطه دروازه با مزاحمت هاي ( مدافعان ) پـــرش هايي در عرض  .   گروه بازيكن طوري با هم بازي مي كنند كــه در هــــر بـــار دو بازيكن به طور هم زمان توپ را با پــرتــاب پرشي پـــاس دهــنـد . بازيكن عقب توپ را در حال حركت به جلـــو مـــي گيـــرد و بــه دروازه پرتاب مي كند و سپس در پشت رديف پــاس دهنـدگتان قرار مي گيرد  به لحاظ اين كه پرتاب هاي پرشي بايد از پشت محوطه پـرتاب آزاد ، را ، بلند انجام داد ، بهتر است آن ها را از روي يك طناب يا از روي مدافعان انجام داد ، تمرين كرد 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط