بخش سواد رسانه ای
موسسه میزانآخرین ارسال های تالار گفتگو


پرهام امن زاده

معرفی

 ۳ روز پیش

ببخشید بابت لینک: http://p30download.com/fa/entry/36840


پرهام امن زاده

معرفی

 ۳ روز پیش

اگر اهل بازی های رایانه ای هستید و دوست دارید هنگام بازی های آنلاین با دوستان خود صحبت کنید پیشنهاد من به شما: TeamSpeak Client https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiKjcvm9__XAhWELcAKHQ9zCEcQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.sarzamindownload.com%2F1867%2F-%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B7-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AA-(%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%25BE%25DB%258C%25DA%25A9)---TeamSpeak-3&usg=AOvVaw3KAk-ouezzk8idmU6YZNbB


عباس رستمی

معرفی

 ۱۲ روز پیش

؟جدیدترین موضوعات بی‌پاسخ


نتیجه ای یافت نشد.