بخش ورزش
موسسه میزانآخرین ارسال های تالار گفتگو


سیدمحمدعلی فاطمی اردستانی

سوال فوتبالی

 ۹ ماه پیش

۵ استقلال


سیدمحمدعلی فاطمی اردستانی

سوال فوتبالی

 ۹ ماه پیش

۴ کریم باقری


سیدمحمدعلی فاطمی اردستانی

سوال فوتبالی

 ۹ ماه پیش

۳ ۴ جام جهانی


سیدمحمدعلی فاطمی اردستانی

سوال فوتبالی

 ۹ ماه پیش

۲ ۴ قهرمانی


سیدمحمدعلی فاطمی اردستانی

سوال فوتبالی

 ۹ ماه پیش

۱ مکزیکوسیتیجدیدترین موضوعات بی‌پاسخ


امیر رضا اکبری

نیمار بازیکن پاریسن ژرمن