بخش گپ و گفت
موسسه میزانآخرین ارسال های تالار گفتگو


مجتبی محمدحسینی

سلام

 ۶ ماه پیش

بابا مسابقات ما ورزشی بود همش توی والیبال اول شدیم فوتبال دوم اینا بهترین افتخاراتمون بود تیممون هم : من بیک محمد لو آقایی پور و 4 تا بچه جدید


مجتبی محمدحسینی

سلام

 ۶ ماه پیش

بابا مسابقات ما ورزشی بود همش توی والیبال اول شدیم فوتبال دوم اینا بهترین افتخاراتمون بود تیممون هم : من بیک محمد لو آقایی پور و 4 تا بچه جدید


مجتبی محمدحسینی

سلام

 ۶ ماه پیش

بابا مسابقات ما ورزشی بود همش توی والیبال اول شدیم فوتبال دوم اینا بهترین افتخاراتمون بود تیممون هم : من بیک محمد لو آقایی پور و 4 تا بچه جدید


مجتبی محمدحسینی

سلام

 ۶ ماه پیش

بابا مسابقات ما ورزشی بود همش توی والیبال اول شدیم فوتبال دوم اینا بهترین افتخاراتمون بود تیممون هم : من بیک محمد لو آقایی پور و 4 تا بچه جدید


مجتبی محمدحسینی

سلام

 ۶ ماه پیش

بابا مسابقات ما ورزشی بود همش توی والیبال اول شدیم فوتبال دوم اینا بهترین افتخاراتمون بود تیممون هم : من بیک محمد لو آقایی پور و 4 تا بچه جدیدجدیدترین موضوعات بی‌پاسخ


مجتبی محمدحسینی

چت با آقای حاجی زاده