خرم نژاد

همکار محترم آقای خرم نژاد ( معاون آموزشی - دبیرستان۱ میزان (پسرانه) - مدرسه میزان )


آخرین ارسال‌های من

۱۱ ماه پیش فعالیت نوروزی

دیده شد

۱۱ ماه پیش فعالیت نوروزی

سلام.دیده شد

۱۱ ماه پیش فعالیت نوروزی

سلام.دیده شد

۱۱ ماه پیش فعالیت نوروزی

سلام.دیده شد

۱۱ ماه پیش فعالیت نوروزی

سلام.دیده شد

۱۱ ماه پیش فعالیت نوروزی

سلام.دیده شد

پارسال نماهنگ فصلی نو

بسیار عالی

پارسال ویندوز 21

یک روز ماکروسافت طرح های آقا شهاب و میخره

پارسال ویندوز 21

احسنت به آقا شهاب پژوهشگر

پارسال آیاویندوز11-12-13-20 وجود دارد؟

حتما یه روزی ویندوز 20 و میسازی

پسران

دختران