۶۶۵۳۵
۶۷۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۵۳ محتوا

۳۴۳ دیدگاه

۱۱۸ فیلم

۱۷۹ عکس

۳۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۷ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

گزارش تصویری کلاسهای دبیرستان 1
طرح پرواز
کلاس های عملی
کلاس ریاضی
کلاس پروژه
کلاس مجازی ریاضی
عجیب اما واقعی پرواز بر فراز دبیرستان یک؛خبر تکمیلی
عجیب اما واقعی؛پرواز بر فراز نمازخانه دبیرستان یک!!!
در كلاس رياضي چه ميگذرد؟(1)
 ايران از پنجره ميزان
گزارش دوم طرح سواد اقتصادی دانش آموزان نهم
طرح پرواز

...