آموزش

کلاس های کارگاهی

تدریس میزانی

دبیرستان دوره اول


خلاصه :

تدریس میزانی

تدریس مستقیم از طریق معلم به دانش آموزان ممکن است برای مدت کوتاهی در حافظه دانش آموزان بماند ولی در دراز مدت از ذهن آنها پاک می شود..بهترین روش برای تدریس، مشارکت دانش آموزان و تعریف پروژه های پژوهشی و فعالیت  محور برای آنهاست لذا در روش میزان این اصل توسط دبیران رعایت شده و تمام تلاش معلمین در کلاس تحقق این امر می باشد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران