۹۰۴۲
۱۳۹

۲ کتاب خوانده‌ام

۲۰ محتوا

۱۳۷ دیدگاه

۲ فیلم

۳۶ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

نقد انیمیشن علاءالدین
مداحی بنی فاطمه در مورد شهادت سردار دل ها
سردار سلیمانی
انتقام سردار
فرزندان حیدر کرار فریاد انتقام زدند
سردار بزرگ سرزمینم حاج قاسم
امام خامنه ای: ترامپ غلط می کند ایران را تهدید کند
صداقت آمریکایی
خاطراتی از برخی مسئولان درباره ی ثروت امام خامنه ای
رایانه هشتم
کرگدن ها
رایانه هشتم

...