۹۸۰۱۰
۶۳۱

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۷۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۱۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶۵ دوست

...

کتاب‌ها

سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2

دانش و فناوری

پاورپوینت (PowerPoint)
معرق کاری، تدوین، رایانه، فن بیان، خوش تیپی

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال فریزبی- فریزبی

هنر

معرق روی چوب - سفال - کتیبه - برجسته کاری روی مس-
گویندگی کتاب صوتی