قبادی بوسجین

دانش آموز مدرسه میزان (هشتم)

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

۱۱ ماه پیش

کتاب‌های مطالعه شده

0
پارسال روش تحقیق / نظافت کلاس

شرکت کردم

پارسال کار وفن هفتم :

فیلم خراب است

پارسال اعلام داوطلبی شورای نگهبان

این جانب امیر حسین قبادی ، پایه هفتم ، کلاس الف ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

پسران

دختران