محتوای درسی

حکومت دانش آموزی میزان

اعلام داوطلبی شورای نگهبان

نوبت اول


خلاصه :

اعلام داوطلبی عضویت در شورای نگهبان

بسمه تعالی

دانش آموزانی که داوطلب عضویت در شورای نگهبان حکومت دانش آموزی میزان هستند ، می توانند تا آخر روز چهارشنبه 21 مهر ، نام و نام خانوادگی خود را با ذکر پایه و کلاس ، در قالب ذیل بنویسند و در قسمت نظرات همین مطلب قرار دهند.


شورای نگهبان طبق اصل 94 و 99 قانون اساسی دو وظیفه مهم بر عهده دارد :
الف ) این شورا همه ی مصوباتی که مجلس تصویب می کند را با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسلام تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسلام مغایرت داشت ، آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس برمیگرداند تا اصلاح شود.
ب ) این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ، نظارت می کند و پس از بررسی و تایید صلاحیت داوطلبین انتخابات ، به آنها اجازه ی انتخاب شدن می دهد.

 

این جانب .................... ، پایه ................. ، کلاس ................. ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

پیارسال
این جانب علی علی اکبریان ، پایه هفتم ، کلاس الف، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
این جانب هادی رضایت ، پایه نهم ، کلاس الف ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
این جانب امیرحسین دهقانی پایه نهم کلاس الف، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
این جانب امیرحسین غریبی پایه نهم کلاس الف داوطلب به عضویت در شورای نگهبان هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب محمد صحرائیان ، پایه هشتم ، کلاس ب ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب امیرمهدی ابوالفتحی پایه هفتم کلاس هفتم الف داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
این جانب محمد جواد شهرابی ، پایه نهم ، کلاس ب ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب امیرصدرا صالحی پایه هفتم کلاس الف داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
این جانب .عرفان بخشی ، پایه نهم ، کلاس ب. ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
این جانب علی حیدری ، پایه هشتم ، کلاس الف ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران