کاراگاه س _م_ر

دانش آموز مدرسه میزان (پنجم)


آخرین ارسال‌های من

۱۱ ماه پیش دایناسور رپتور

ممنون

۱۱ ماه پیش دایناسور رپتور

فالو

۱۱ ماه پیش دایناسور رپتور

دونبال کنید

پارسال آموزش فیلم سازی .خودمان با دوربین مبایل فیلم بسازیم!!!!!!!!!!!!!!!!!

هروقت یاد گرفتی موبایل را موبال ننویسی به منم یاد بده اونوقت ایراد بگیر

پارسال آموزش فیلم سازی .خودمان با دوربین مبایل فیلم بسازیم!!!!!!!!!!!!!!!!!

شما بلدی بگو بلدم چیزای اضافه نگو

پارسال تشکر از معلم ها

بلع

پارسال مفهوم لوگوی مدرسۀ هدایت میزان

سلمان بچه ی باهوشیه کپی نمیکنه .به حرف دیگران توجه نکن سلمان. عالی بود.

پارسال روش برای هک بازی دایناسور گوگل کروم

دهقان وبزرگ شی هکر میشی

پسران

دختران