به نام خدا

مفهوم لوگوی مدرسۀ هدایت میزان

امیدوارم که لذت ببرید😀😋


۱۷ خرداد ۱۴۰۰ / ۱۶:۲۵:۵۳
۸۳۰


...

قسمت اول

م:میم بزگ که قسمت اصلی این لوگو هست همان حرف اول نام مدرسه است که در این لوگو آمده است(میزان)

میم وقتی به دور کل اجزا آمده که در بخش بعدی در مورد آنها میگوییم به معنای این است که این مدرسه از دانش آموزان شما به خوبی محافظت میکند.

بخش دوم

در وسط لوگو یک خط با یک دایره بر سر آن آمده است که به معنای همان دانش آموران شما است که در این مدرسه تت پوشش میم که به معنای میزان است کسب علم میکنند.

بخش سوم

 اجزای کناری آدمک به معنای کتاب است که دانش آموزان از آن در حال استفاده هستند

برچسب‌های این مطلب:

علمیبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.