معرفی

به نام خدا

مفهوم لوگوی مدرسۀ هدایت میزان

امیدوارم که لذت ببرید😀😋


خلاصه :

...

قسمت اول

م:میم بزگ که قسمت اصلی این لوگو هست همان حرف اول نام مدرسه است که در این لوگو آمده است(میزان)

میم وقتی به دور کل اجزا آمده که در بخش بعدی در مورد آنها میگوییم به معنای این است که این مدرسه از دانش آموزان شما به خوبی محافظت میکند.

بخش دوم

در وسط لوگو یک خط با یک دایره بر سر آن آمده است که به معنای همان دانش آموران شما است که در این مدرسه تت پوشش میم که به معنای میزان است کسب علم میکنند.

بخش سوم

 اجزای کناری آدمک به معنای کتاب است که دانش آموزان از آن در حال استفاده هستند

۳ سال پیش
لطفاً نظر بدین

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
از یک مطلب در سایت میزان کپی کردی.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
نه خیر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
سلمان عالمی نه خیر
چراکردی . مثالا از خود من

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلمان بچه ی باهوشیه کپی نمیکنه .به حرف دیگران توجه نکن سلمان.
عالی بود.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

کاراگاه س _م_ر سلمان بچه ی باهوشیه کپی نمیکنه .به حرف دیگران توجه نکن سلمان. عالی بود.
آقا قبول اینو کپی نکرد ولی کپی‌برداری کرده!
این دوتا رو ببین می فهمی
https://www.hedayatmizan.ir/site/content/48059
https://www.hedayatmizan.ir/site/content/45668

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
صدرا محمود رباطی آقا قبول اینو کپی نکرد ولی کپی‌برداری کرده! این دوتا رو ببین می فهمی https://www.hedayatmizan.ir/site/content/48059 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/45668
سلام خیلی عالی بود.
بعد اگر سلمان یک مطلب بارگذاری کرده باشد و با یک مطلب دیگر شباهت داشته باشد کپی کردن نیست شاید منبع ها یکی بوده است.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
باشه آقا اصلاً تو خوب

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلمان عالمی باشه آقا اصلاً تو خوب
راستی من اسمم صدراست نه محمد صدرا

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
صدرا محمود رباطی راستی من اسمم صدراست نه محمد صدرا
من کی گفتم محمد صدرا؟؟؟؟؟؟؟؟ هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من اصلاً اسم تو رو نگفتم . اِ اِ اِ .

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

عالییییییییییییییییی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران