۳۰۸۹۹
۲۹۷

۳ کتاب خوانده‌ام

۷۱ محتوا

۳۳۳ دیدگاه

۲۷ فیلم

۱۰۱ عکس

۵ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۷ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

تمام روش تحقیق های دانش آموزان پایه هشتم (تعداد افراد باقی مانده 10 نفر )
نقد و برسی سایت مدرسه ی میزان
 دسته ی PS5منتشر شد
تحقیق علوم۲
پاوربانک میوه ای
فرق بین ویروس و باکتری
معرفی کتاب قدرت عادت
خاور میانه کجاست
معرفیedraw max
گوشی شاهین 2
برندگان اسکار 2020
کار علوم هفته ی چهارم بهمن

...