۱۸۴۷۴
۲۶۴

۳ کتاب خوانده‌ام

۶۹ محتوا

۲۳۹ دیدگاه

۲۷ فیلم

۱۰۱ عکس

۵ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

تحقیق علوم۲
پاوربانک میوه ای
فرق بین ویروس و باکتری
معرفی کتاب قدرت عادت
خاور میانه کجاست
معرفیedraw max
گوشی شاهین 2
برندگان اسکار 2020
کار علوم هفته ی چهارم بهمن
شهید مصطفی صدرا زاده
تریلر بازی doomدو
همه چیز ها را بازیش را ساختن

...