۳۶۲۴۸
۳۰۸

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۹۶۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۲۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۴ دوست

...

کتاب‌ها

اخرین بازماندگان
مشاهیر خفن مخترعان و ایده های داغ داغ
به دنبال علاءالدین

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال. والیبال. هندبال. بسکتبال. تنیس روی میز. بدمینتون. شنا.

هنر

سینما. تاتر.