معرفتی

همکار محترم آقای معرفتی ( معلم - دبیرستان۲ میزان (پسرانه) - مدرسه میزان )


آخرین ارسال‌های من

۴ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

0
۴ سال پیش مسئله ي پيشنهادي

سلام سینا جان درسته اما منظور من این بود که از راه عادی یعنی راه دنباله غیر خطی حلش کنی با الگوی هندسی (شکل) حلش کن

پسران

دختران