۶۶۰۲
۵۹

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۶ محتوا

۷۱ دیدگاه

۱۰ فیلم

۷۶ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

تکلیف رایانه
نرم افزار camtasia
کمتازیا
مراسم بزرگداشت دهه فجرانقلاب اسلامی
تفکر و سبک زندگی
ثروت واقعی
حکومت آل بویه
نظر قران درباره دو دریا که قاطی نمی شوند
ارزش انسان ها
یک شب خاطره انگیز در خانه دوم
انیلی
واما برف...

...