۳۸۳۱۳
۱۹۰۳

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۸۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۲۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۷۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۶ دوست

...

کتاب‌ها

ریاضیات خفن
دانش کامپیوتر
هوا و فضا
قصه های خوب برای بچه ها خوب
زندگی 14 معصومه

دانش و فناوری

ریاضی
کامپیوتر
شیمی
استاد دانشگاه
ios

فرهنگ و ادبیات

فارسی
سفال
شعر فردوسی
شعر سعدی

ورزش

فوتبال
والیبال
پینگ پنگ
شنا

هنر

نقاشی