۳۵۷۸۹
۱۹۵۶

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۸۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۴۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۱۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۶ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

دانش کامپیوتر
ریاضیات خفن
زندگی 14 معصومه
قصه های خوب برای بچه ها خوب
هوا و فضا

دانش و فناوری

استاد دانشگاه
ios
ریاضی
شیمی
کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

سفال
شعر سعدی
شعر فردوسی
فارسی

ورزش

پینگ پنگ
شنا
فوتبال
والیبال

هنر

نقاشی