۵۸۵۴
۹۱

۰ کتاب خوانده‌ام

۲۳ محتوا

۵۴ دیدگاه

۲ فیلم

۷۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

هوای کوی تو نکنم چه کنم....
فیلم کوتاه (استاد حاج  مهدی توکلی)
کاش مادرم زنده بود/ استاد انصاریان
سخنرانی جناب آقای صمدی (پژوهش گر دفاع مقدس)
روضه جانسوز حضرت رقیه/ حاج حسن خلج
 ۲۷ شهریور
Interactive Physics
معرفی سایت مذهبی
معرفی برنامه وان نوت (one note)
;کارت دانش آموزی
مخترع جوان
photodirector

...