۲۶
۲

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

لینالونا
موموکی
تو بینظیری
دری و دندان شیری
کتاب های سواد مالی
ده قصه از بانو فاطمه
ده قصه‌ی عاشورایی

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

بسکتبال
والیبال
شنا
دوچرخه سواری
اسکیت

هنر

سفالگری
نقاشی با رنگ انگشتی
نمد دوزی
نقاشی با مداد شعمی