۱۶۶۴۰
۷۴۰

۰ کتاب خوانده‌ام

۹۰ محتوا

۵۶ دیدگاه

۸ فیلم

۴۴۶ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مراسم عزاداری آخر ماه صفر
پارك طناب
کلاس قرآن
من در............
من در طلائیه
من در دو کوهه (راهیان نور )
عيد ديدني
دوچرخه سوارى با خانواده
پياده روى در ساحل
تعطيلات
ناهاردورهمی
عید نوروز

...