امیر مهدی محمدپور

دانش آموز مدرسه میزان (دوازدهم)

کرونا نگیریم صلوات


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

0
پیارسال آرايه حُسن تَعليل

خیلی ممنون بابت توجه

پیارسال آرايه حُسن تَعليل

خیلی ممنون

۳ سال پیش ارسال درخواست های مربوط به آزمون

با عرض سلام ولی هیچ تاریخی برای بنده در سایت موجود نیست

۳ سال پیش ارسال درخواست های مربوط به آزمون

امیر مهدی محمدپور ریاضی فصل 8 : حجم ومساحت آزمون را هنوز شروع نکرده‌اید! ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور ریاضی فصل 4 : توان و ریشه آزمون را هنوز شروع نکرده‌اید! ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور ریاضی فصل 7 : عبارت های جبری آزمون را هنوز شروع نکرده‌اید! ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور ریاضی فصل 3 : استدلال و اثبات در هندسه آزمون را هنوز شروع نکرده‌اید! ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور Final 7-9 ۱۳۹۹/۰۲/۲5 ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور آزمونک مطالعات اجتماعی نهم - درس 23 و 24 . آزمون را هنوز شروع نکرده‌اید! ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور آزمون ادبیات ۱۳۹۹/۰۲/۲5 ثبت نشدن آزمون

۳ سال پیش ارسال درخواست های مربوط به آزمون

امیر مهدی محمدپور ریاضی فصل 8 : حجم ومساحت آزمون را هنوز شروع نکرده‌اید! ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور ریاضی فصل 4 : توان و ریشه آزمون را هنوز شروع نکرده‌اید! ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور ریاضی فصل 7 : عبارت های جبری آزمون را هنوز شروع نکرده‌اید! ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور ریاضی فصل 3 : استدلال و اثبات در هندسه آزمون را هنوز شروع نکرده‌اید! ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور Final 7-9 ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ثبت نشدن آزمون امیر مهدی محمدپور آزمونک مطالعات اجتماعی نهم - درس 23 و 24 . آزمون را هنوز شروع نکرده‌اید! ثبت نشدن آزمون

۴ سال پیش Small is Strong(کوچک قوی تر است. )

اینم از کار بنده

۴ سال پیش samsung galaxy s20

ممنون بابت نظرات

۴ سال پیش ستاره های راهنما

آقای عسگری مطلب من آپدیت شد

۴ سال پیش عجایب هفتگانه

پراید کو؟!؟

۴ سال پیش عجایب هفتگانه

هووووممم مطلب غلطه

پسران

دختران