۱۱۹۰۱
۴۵

-- کتاب خوانده‌ام

۳۵ محتوا

۱۷ دیدگاه

۲۴ فیلم

۹۶ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

لوازم چرمی
پیشرفت های اقتصادی آلمان و ژاپن
نظرتون درباره ATR چیه ؟
یک شب خاطره انگیز در خانه دوم
10 عکس برتر جهان
استان اردبیل
جشن 17 ربیع

...