۷۴۹
۹

-- کتاب خوانده‌ام

۱ محتوا

۶۴ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

Alireza. Biranvand
علوم پلاس (5)
۱۳ خانه درختی معروف جهان
علیرضا بیرانوند
هر کسی که پرسپولیس را دوست دارد لایک کند

...