۲۷۶۶۸
۱۱۰۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۸۲ محتوا

۳۴۷ دیدگاه

۲۴ فیلم

۲۸۶ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

گریزمن
نیمار در  قطر 2022
لوگو و لباس جدید تیم ملی
کدام لیگ؟؟؟؟
کدام تیم ملی
حضرت عبدالعظیم (ع)
ما   منتظریم..........
عکس های خنده دار فوتبالی
پیانیچ
کوتینیو
اهدای تندیس های طرح پرواز
محمد صلاح

...